×

Dokumenter

Vil du vite mer om barnehagen og hvordan vi jobber?

Ta en titt i årsplanen for 2020 - 2021! :-)

 

I vedlagte vedtekter finner du mer informasjon av overordnet karakter.